DRK Organisatieadvies

Bij DRK advies kunt u terecht voor hulp op diverse vlakken, zoals personeel, administratieve organisatie, logistiek en juridische vraagstukken. De meeste aandacht heb ik voor de liquiditeit in de onderneming, uiteindelijk draait het toch om het verdienen van een goed belegde boterham!

Ik handel en denk vanuit een ruime ervaring bij het grootbedrijf; Na ruim 10 jaar werken en leren bij werkgevers als Capgemini en ING Bank vond ik het tijd worden om zelfstandig verder te gaan. Ondanks de mogelijkheden bij dergelijke bedrijven kreeg ik toch het gevoel niet voldoende klantgericht te kunnen adviseren en miste vrijheid van handelen naar eigen inzicht volgens korte lijnen.

Ik streef naar vakmanschap als adviseur met altijd het klantbelang voorop, korte termijn- oplossingen of nodeloos ingewikkelde constructies ga ik zo veel mogelijk uit de weg. Daarbij wil ik dat u, als mijn klant, me direct op toegevoegde waarde kan afrekenen,de klant is immers koning! Daardoor blijft de focus van het advies ook scherp op de toegevoegde waarde liggen. "Back tot Basics" dus.

Zelf ben ik van nature een netwerker; spontaan, flexibel en analytisch. Zijn de vraagstukken bij mijn klant specialistisch van aard dan zal ik dan ook niet aarzelen om mijn netwerk in te zetten.

 

MKB Adviesabonnement

DRK Organisatieadvies staat voor een persoonlijke benadering. Door de langer durende betrokkenheid krijgt u advies op maat en dat levert in de praktijk tastbare resultaten op. Met een vast en betaalbaar investeringsbedrag ben u verzekert van kwalitatief hoogwaardig advies.

Het uitgangspunt bij DRK Organisatieadvies is het optimaliseren van liquiditeit in de organisatie door alle verschillende bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk uit te voeren. In onderling overleg bepalen we elk kwartaal waar het zwaartepunt van de aandacht komt te liggen, en kan ook de intensiteit van de begeleiding worden aangepast.

 

Zo werkt het

(top)
 • Intakegesprek, m.b.v. een standaard vragenlijst en cijfermatig inzicht (jaarrekeningen) wordt een quickscan van uw bedrijf gemaakt. Dit resulteert in een SWOT analyse.
 • Op basis van deze analyse en het gesprek worden doelstellingen opgesteld.
 • Vervolgens bepalen we in onderling overleg wie welke taken gaat uitvoeren en binnen welk tijdspad. Ook kan er een resultaatafspraak (bijvoorbeeld stijging van omzet) worden gemaakt. Er wordt een verbeterplan opgesteld.
 • Maandelijks worden één of meerdere gesprekken gepland, waarin DRK organisatieadvies als 'aanjager' functioneert.
 • Tijdens de abonnementsperiode is DRK Organisatieadvies voor acute vragen altijd bereikbaar, ook ‘s avonds en in het weekeinde.
 • U gaat een jaarcontract aan en betaalt per jaar slechts 10 maanden.

 

De voordelen

 • U houdt de regie, DRK Organisatieadvies ondersteunt, coacht en is de aanjager om de doelstellingen te realiseren.
 • Duidelijke en overzichtelijke kostenstructuur.
 • Continuïteit in bedrijfsadvisering.
 • Grensverleggend en creatief zoeken naar nieuwe kansen.

Er zijnĀ drie keuzepakketten; Extra intensief; Normaal en Light:

 • Jaarcontract bestaande uit 10 termijnen.
 • Inbegrepen is een maandelijks overleg afhankelijk van intensiteit: 12 / 8 / 4 uur per maand.
 • Maandbedragen: € 1.650,- / € 1.250,- / € 750,-.
 • Onbeperkt gebruik telefonische helpdesk.
 • Aparte projecten zijn extra budgettair maar worden altijd begroot.
 • Elk kwartaal wordt bekeken of de afgesproken intensiteit voldoet.

 

Intake en Analyse

Elke klant is voor DRK Organisatieadvies uniek en wordt op zijn eigen kenmerken beoordeeld. Dit betekent dan ook dat geen enkele analyse op exact dezelfde manier zal worden uitgevoerd. Wel volgt DRK Organisatieadvies een vast patroon. Hieronder een toelichting hierop.

Tijdens het intake traject lichten we vijf ondernemingsgebieden door. Daarbij krijgt u in elk ondernemingsgebied de gelegenheid om aan te geven welke ontwikkelingen buiten het bedrijf volgens u in de toekomst van invloed kunnen zijn op uw bedrijfsvoering.

1. Markt
2. Geld
3. Productie
4. Mensen
5. Omgeving


DRK

(top)

De Realistische Kijk op organisatieadvies

Thomassenstraat 21bis
3572 KG Utrecht

06-20440265
dirk@drkadvies.nl

 

Cases

(top)

Marketing en Sales voor een (online) betaaloplossing - SAFE betalen

Herstructureren van het personeelsbestand bij een retailer in de woonbranche

Debiteurenbeheer retailer

Begeleiden kredietaanvraag voor een telecomonderneming

Begeleiden overname aandelen verpakkingsindustrie